Sharing and Inspiring

Ayat DM2

"Tidaklah sama antara Mu'min yang duduk (yang tidak


turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang

yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan

jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad

dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk

satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah

menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah

melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang

duduk dengan pahala yang besar. (Yaitu) beberapa

derajat daripada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah

Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(an-Nisa: 95-96)
Share:

No comments:

Post a Comment